HUR BESTÄLLER DINA KUNDER?

23.08.2019

Använder ni fortsättningsvis pappersblanketter, excel-dokument, mail och samtal för att ta emot era beställningar?

Idag ser man en tydlig trend på att allt fler företag väljer leverantörer med smidiga beställningssystem i form av e-handel eller återförsäljarportal. En intressant trend är även att antalet köp gjorda från B2C-inriktade e-handlar ökar. Detta beror på att våra vanor och köpbeteenden förändras i takt med den digitala utvecklingen och min fråga är: "skulle du själv till exempel idag beställa något privat genom ett excel-ark eller mailformulär?"

Jag tror att vinnarna över tid kommer vara de företag som i tid agerar och höjer blicken innan det är försent. Idag är det enklare än någonsin att starta upp ett företag med moderna system och risken för de redan etablerade företagen inom sin branch är att dom kommer bli omsprungna av en eller flera mindre aktörer.

Mina slutord blir: Digitalisera, automatisera och ta bort era flaskhalsar eller bli omsprungen. För er och era kunders skull.

Några nackdelar med att använda traditionella beställningsmetoder

 • Beställningen måste hanteras manuellt i flera skeden av dina anställda, vilket blir en dold kostnad för dig och ditt företag.
 • Uppfattas ofta som krångligt och kräver att kunden är bra påläst om ditt sortiment
 • Risken för felbeställningar ökar pga av den mänskliga faktorn, framförallt om det kräver en manuell registrering av den som tar emot beställningen.
 • Din kund har inte samma möjlighet att själv hitta nya produkter som lätt missas i Excel eller PDF-dokument.
 • Lockar inte till merförsäljning på ett interaktivt sätt
 • Kunden får själv hålla koll och dokumentera sin beställningshistorik.
 • Ofta tidskrävande dialog mellan köpare och säljare för att komma fram till rätt slutprodukt.

Några fördelar med ett online-beställningssystem:

 • Kunden kan göra sin beställning på ett enkelt sätt, exempelvis med en smartphone.
 • Kunden kan se sina tidigare beställningar.
 • Kunden kan rekommendera produkter direkt via sociala medier, exempelvis facebook.
 • Det är enklare att hålla koll på vem som beställt vad.
 • Faktureringen underlättas.
 • Det blir inga oklarheter gällande vad kunden har beställt, eftersom systemet styr upp processen. partistorlekarna och partityperna är tydligt angivna.
 • Logistiken underlättas. Det går att se hur mycket av en vara som skall levereras en viss dag vilket underlättar packningen av produkterna.