VILLKOR

Jag sparar din e-post endast i syfte att kunna kontakta dig i ditt ärende. Din e-post adress sparas inte för några andra syften och jag kommer att göra max ett kontaktförsök plus en uppföljning för att säkerställa att du inte missat mitt första försök till kontakt. Därefter raderas din e-post från mitt register inom 14 dagar. Din e-post adress kommer heller inte spridas vidare eller lämnas ut till någon annan part.